Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Wyjazdy zagraniczne

Sposób postępowania przy wnioskowaniu, odbywaniu i rozliczaniu wyjazdów zagranicznych określają Zasady wnioskowania, kierowania, oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej.

Przebieg wyjazdu należy dokumentować zgodnie z Zasadami, z wykorzystaniem określonych wzorów dokumentów:

– Wniosek o wyjazd zagraniczny
– Wniosek o przekazanie na rachunek bankowy zaliczki na wyjazd zagraniczny
– Rozliczenie wyjazdu

Wyjazd należy rozliczyć w Dziale Finansowym w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
Wysokość diet oraz kwoty limitu za nocleg zależne są od docelowego państwa (państw) podróży. Aktualnie obowiązują następujące stawki.

Pracownicy którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do państw Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o potwierdzenie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego.
A-1 to zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Zaświadczenie to wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego pracownik podlega, oraz poświadczenia, że pracownik nie jest zobowiązany do opłacania składek w innym państwie. Formularz A1 dostępny jest TUTAJ. Formularz należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK, nie później niż 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.