Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Obsługa administracyjna wymiany studenckiej (przyjazdy i wyjazdy) w ramach podpisanych przez PK umów bilateralnych poza programem Erasmus.
Rozpowszechnianie wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych PK informacji o możliwościach wzięcia udziału w wymianie w ramach podpisanych przez PK umów bilateralnych poza programem Erasmus;
Administrowanie umów bilateralnych zawieranych przez PK z zagranicznymi uczelniami wyższymi (poza programem Erasmus).
Promocja uczelni na arenie międzynarodowej.

tel. +48 12 628 31 29