Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów na PK na Wydziale Inżynierii Lądowej (WIL), Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WIMiF) oraz Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (WIiT), w tym prowadzenie formalnej kontroli ich dokumentów w celu ustalenia właściwego trybu podjęcia studiów i zasad odbywania kształcenia;
Obsługa administracyjna cudzoziemców studiujących na PK na WIL, WIMiF oraz WIiT, w szczególności prowadzenie korespondencji z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
Prowadzenie obsługi administracyjnej stażystów i doktorantów, stypendystów Rządu Polskiego na PK na WIL, WIMiF oraz WIiT, w szczególności prowadzenie korespondencji z NAWA;
Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb MEiN, GUS oraz innych instytucji w zakresie toku studiów cudzoziemców oraz osób, które uzyskały wykształcenie poza granicami RP;
Przygotowywanie dla Prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą niezbędnych dokumentów i decyzji w zakresie indywidualnych spraw cudzoziemców studiujących na studiach wyższych i doktoranckich na WIL, WIMiF oraz WIiT;
Koordynacja programu PK International Ambassador;
Obsługa administracyjna uczestników programu CEEPUS oraz DAAD;
Promocja PK za granicą, w tym: przygotowanie materiałów promocyjnych, wysyłanie materiałów na targi edukacyjne i inne wydarzenia oraz do wybranych instytucji, umieszczanie i aktualizowanie informacji o PK na zagranicznych platformach, promocja w szkołach polskich na Ukrainie, współpraca z towarzystwami kultury polskiej na Ukrainie, organizacja spotkań z zagranicznymi kandydatami na studia.

tel. +48 12 628 20 09