Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Programy stypendialne

Aktualności:

Stypendia GFPS - program jest skierowany do studentów i doktorantów wszystkich kierunków oraz asystentów naukowych, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach.

Szczegóły


Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

DAAD – stypendia dla studentów i absolwentów

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

International Visegrad Fund

Stypendia Fulbrighta

Vulcanus in Japan

Stypendia Rządu francuskiego