Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Programy stypendialne

Aktualności:

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds.

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom i naukowczyniom drzwi do międzynarodowej kariery. Dotychczas odbyło się pięć edycji programu, z których skorzystało już niemal 175 młodych osób oraz ich mentorów i mentorek!

Dla kogo jest ten program?

Do wzięcia udziału w TopMinds 2023 organizatorzy zapraszają studentów i studentki ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują swoją karierę w obszarze nauki oraz osoby przygotowujące rozprawy doktorskie na polskich uczelniach lub instytucjach naukowych oraz badawczych.

Mile widziane zgłoszenia od osób wyróżniających się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój.

Dlaczego warto?

Program TopMinds to mentoring oparty na budowaniu relacji, indywidualnym podejściu oraz transferze wiedzy i doświadczeń. Dlatego każdy i każda z uczestników i uczestniczek ma wyjątkową szansę realizować się pod opieką jednego ze współpracujących z nami naukowców, ekspertek i ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i kultury - absolwentów programów Fulbrighta i Top 500 Innovators. Wyjątkowość i skuteczność tego podejścia potwierdzają sami uczestnicy: https://topminds.pl/relacje/

W nadchodzącym roku na uczestników i uczestniczki czekają również szkolenia na tematy takie jak prawo autorskie w nauce i zarządzanie danymi naukowymi.

Program TopMinds pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje, poszerzyć swoją sieć kontaktów oraz poznawać dobre praktyki pod okiem wybitnych specjalistów i specjalistek!

Partnerami tegorocznej edycji są: Politechnika Częstochowska - najstarsza i największa uczelnia w regionie częstochowskim z ponad 70-letnią tradycją oraz Visnea - zespół międzynarodowych ekspertów, który kompleksowo wspiera naukowców i środowiska akademickie w prowadzeniu projektów naukowych, zarządzaniu pracami B+R czy rozwijaniu przedsiębiorczości akademickiej.

Więcej informacji o programie, w tym jego regulamin, formularz zgłoszeniowy i pełna lista mentorów i mentorek dostępne są na stronie https://topminds.pl/edycja-2023/

Termin zgłoszeń upływa 7 listopada.

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie i do przekazania informacji dalej. W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami: info@topminds.pl

Programy stypendialne skierowane są do studentów oraz do doktorantów i asystentów naukowych wszystkich kierunków.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Wszystkie informacje na temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej gfps.pl.

Termin zgłoszeń na stypendium GFPS upływa 31.10.2022.

W ofercie dwa programy stypendialne:
Program Ukraina i Białoruś
Program ten skierowany jest do osób z Ukrainy i Białorusi, które posiadają status studenta w Polsce, na Ukrainie bądź na Białorusi. Szczegółowe informacje nt. programu: informacja dla osób z Ukrainy, informacja dla osób z Białorusi.

Program Niemcy
Program ten skierowany jest do osób z Polski, studiujących na polskiej uczelni, które posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach. Szczegółowe informacje nt. programu: informacja dla osób z Polski.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail stypendia@gfps.pl

O Stowarzyszeniu GFPS
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, Niemcami, Czechami i Ukrainą. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Exchange Program to the US.

to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy  przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

Informacje o Programie w mediach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2023 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2023. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kościuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.


Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

DAAD – stypendia dla studentów i absolwentów

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

International Visegrad Fund

Stypendia Fulbrighta

Vulcanus in Japan

Stypendia Rządu francuskiego