Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Programy stypendialne

Aktualności:

Programy stypendialne skierowane są do studentów oraz do doktorantów i asystentów naukowych wszystkich kierunków.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Wszystkie informacje na temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej gfps.pl.

Termin zgłoszeń na stypendium GFPS upływa 31.10.2022.

W ofercie dwa programy stypendialne:
Program Ukraina i Białoruś
Program ten skierowany jest do osób z Ukrainy i Białorusi, które posiadają status studenta w Polsce, na Ukrainie bądź na Białorusi. Szczegółowe informacje nt. programu: informacja dla osób z Ukrainy, informacja dla osób z Białorusi.

Program Niemcy
Program ten skierowany jest do osób z Polski, studiujących na polskiej uczelni, które posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach. Szczegółowe informacje nt. programu: informacja dla osób z Polski.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail stypendia@gfps.pl

O Stowarzyszeniu GFPS
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, Niemcami, Czechami i Ukrainą. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Exchange Program to the US.

to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy  przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

Informacje o Programie w mediach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2023 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2023. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kościuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.


Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

DAAD – stypendia dla studentów i absolwentów

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

International Visegrad Fund

Stypendia Fulbrighta

Vulcanus in Japan

Stypendia Rządu francuskiego