Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Programy stypendialne

Aktualności:

w imieniu Stowarzyszenia GFPS-Polska informujemy o naborze na semestralne stypendium w semestrze zimowym 2023/2024 (październik-luty).

Program Stypendialny GFPS-Polska skierowany jest do studentów oraz do doktorantów i asystentów naukowych wszystkich kierunków z Polski, chcących odbyć pobyt naukowy w Niemczech.
Termin zgłoszeń upływa 10.05.2023

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

  • miesięczne stypendium w wys. 650 euro,
  • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej,
  • udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt)

Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail stypendia@gfps.pl.

O Stowarzyszeniu GFPS
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, Niemcami, Czechami i Ukrainą. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.


Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

DAAD – stypendia dla studentów i absolwentów

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

International Visegrad Fund

Stypendia Fulbrighta

Vulcanus in Japan

Stypendia Rządu francuskiego