Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Pracownicy

Regionalne Centra Informacji sieci EURAXESS POLAND znajdują się w 10 miastach Polski, miedzy innymi w Krakowie, z siedzibą w Politechnice Krakowskiej w Centrum Transferu Technologii.

Zadania Sieci EURAXESS POLAND:

 • Udzielanie wskazówek i pomocy pracownikom naukowo-badawczym z Polski, pragnącym skorzystać z istniejących możliwości udziału w stypendiach w ramach programów Unii Europejskiej;
 • pomoc polskim instytucjom naukowym i naukowo-badawczym w sprawach związanych z przyjęciem zagranicznych naukowców, w publikowaniu ofert pracy dla obcokrajowców oraz dostarczanie informacji o źródłach pozyskiwania funduszy na stypendia naukowe;
 • dostarczanie zagranicznym pracownikom badawczo-naukowym przebywającym w Polsce porad na tematy formalno- prawne jak i praktycznych aspektów przyjazdu i pobytu.

Na początku każdego miesiąca na stronie EURAXESS POLAND są publikowane najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych.

Centrum Transferu Technologii PK

Polonium Network to międzynarodowa platforma stworzona przez Fundację Polonium.
Platforma ma służyć budowaniu sieci kontaktów, współpracy naukowej oraz bieżącej wymianie informacji, oraz łączyć polskich naukowców ze wszystkich sektorów i dyscyplin, pracujących na całym świecie, oraz międzynarodowych naukowców zainteresowanych współpracą z polskimi naukowcami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.poloniumnetwork.org/.

Aktualności

MIT-Poland Lockheed Martin Global Seed Fund

Seed Fund aims to connect MIT faculty and their Polish counterparts by granting travel awards of $20,000-$25,000. These travel funds allow researchers, their postdocs, and even their students from both countries to visit each other’s laboratories and explore possibilities for larger research collaborations in the future.

The online application portal will open on September 13, and the applications will be due on December 13, 2022, with final selection occurring in March/early April and funds given out by MIT by May 1, 2023. The projects should then be completed within twenty months.

Although applications are accepted from all disciplines, this year’s priority areas are:

 • Advanced manufacturing and materials
 • Quantum information science (QIS)
 • Command and Control (C2), simulation and data science
 • Information and communication technologies (ICT)
 • Autonomous systems and robotics
 • Sensor technologies (optical, acoustic, radar)

Special consideration will be given to proposals that:

 • present a balanced exchange between the participants
 • demonstrate complementarity between the teams
 • involve undergraduate and graduate students

Online info session September 21st, 2022

Contact person:  Justin Leahey, jleahey@mit.edu

Website: https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-poland

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Exchange Program to the US.

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych.

skierowane są do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.

Trwające od 3 do 9 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

Informacje o Programie w mediach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2023 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2023. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.