Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Pracownicy

Regionalne Centra Informacji sieci EURAXESS POLAND znajdują się w 10 miastach Polski, miedzy innymi w Krakowie, z siedzibą w Politechnice Krakowskiej w Centrum Transferu Technologii.

Zadania Sieci EURAXESS POLAND:

  • Udzielanie wskazówek i pomocy pracownikom naukowo-badawczym z Polski, pragnącym skorzystać z istniejących możliwości udziału w stypendiach w ramach programów Unii Europejskiej;
  • pomoc polskim instytucjom naukowym i naukowo-badawczym w sprawach związanych z przyjęciem zagranicznych naukowców, w publikowaniu ofert pracy dla obcokrajowców oraz dostarczanie informacji o źródłach pozyskiwania funduszy na stypendia naukowe;
  • dostarczanie zagranicznym pracownikom badawczo-naukowym przebywającym w Polsce porad na tematy formalno- prawne jak i praktycznych aspektów przyjazdu i pobytu.

Na początku każdego miesiąca na stronie EURAXESS POLAND są publikowane najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych.

Centrum Transferu Technologii PK

Polonium Network to międzynarodowa platforma stworzona przez Fundację Polonium.
Platforma ma służyć budowaniu sieci kontaktów, współpracy naukowej oraz bieżącej wymianie informacji, oraz łączyć polskich naukowców ze wszystkich sektorów i dyscyplin, pracujących na całym świecie, oraz międzynarodowych naukowców zainteresowanych współpracą z polskimi naukowcami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.poloniumnetwork.org/.

Aktualności

The Sony Research Award Program 2023 is open for applications

With awards up to $150K USD per year, this is a great opportunity for university faculties and research institutions to engage in pioneering research that could drive new technologies and industries in the future.

The application deadline is September 15, 2023.

To learn more about the program and submit your proposal, please visit:

https://www.sony.com/research-award-program

For details regarding your submission, please read our Submission Guidelines

For any questions, please contact us via the Inquiry Form

Sony Research Award Program - Submission Form

W imieniu Fundacji Kościuszkowskiej uprzejmie informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w następujących kategoriach:

Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.

Kosciuszko Foundation Grants to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy  przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.