Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Pracownicy

Regionalne Centra Informacji sieci EURAXESS POLAND znajdują się w 10 miastach Polski, miedzy innymi w Krakowie, z siedzibą w Politechnice Krakowskiej w Centrum Transferu Technologii.

Zadania Sieci EURAXESS POLAND:

 • Udzielanie wskazówek i pomocy pracownikom naukowo-badawczym z Polski, pragnącym skorzystać z istniejących możliwości udziału w stypendiach w ramach programów Unii Europejskiej;
 • pomoc polskim instytucjom naukowym i naukowo-badawczym w sprawach związanych z przyjęciem zagranicznych naukowców, w publikowaniu ofert pracy dla obcokrajowców oraz dostarczanie informacji o źródłach pozyskiwania funduszy na stypendia naukowe;
 • dostarczanie zagranicznym pracownikom badawczo-naukowym przebywającym w Polsce porad na tematy formalno- prawne jak i praktycznych aspektów przyjazdu i pobytu.

Na początku każdego miesiąca na stronie EURAXESS POLAND są publikowane najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych z różnych krajów, dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych.

Centrum Transferu Technologii PK

Polonium Network to międzynarodowa platforma stworzona przez Fundację Polonium.
Platforma ma służyć budowaniu sieci kontaktów, współpracy naukowej oraz bieżącej wymianie informacji, oraz łączyć polskich naukowców ze wszystkich sektorów i dyscyplin, pracujących na całym świecie, oraz międzynarodowych naukowców zainteresowanych współpracą z polskimi naukowcami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.poloniumnetwork.org/.

Aktualności

Massachusetts Institute of Technology (MIT) zaprasza naukowców z Polski do ubiegania się o stypendia w ramach MIT- Poland Lockheed Martin Fund. Celem programu jest umożliwienie nawiązania i rozwoju współpracy badawczej przedstawicieli wydziałów MIT z kadrą naukową polskich instytucji naukowych.
Obszar priorytetowy badań: Advanced Materials and Manufacturing:

 • Additive Design,
 • Manufacturing Autonomy,
 • AI-Enabled Machining,
 • Manufacturing Line for Composites,
 • High Temperature and Speed Advanced Materials,
 • Composite and Polymer Structures,
 • Innovative Process Technologies,
 • Material Engineering,
 • Additive Manufacturing for Prototypes and Tooling.

Nabór wniosków od 13 września do 13 grudnia 2021.

Każdy projekt będzie mógł ubiegać się o finansowanie w wysokości do 25,000 USD.

W dniu 16 września odbędzie się sesja informacyjna nt. programu
Szczegóły tutaj

ASEF higher education INNOLAB - Universities' role in Artificial Intelligence innovation ecosystems

Termin składania dokumentów, 22 Października 2021.
Formularz aplikacyjny

Szczegóły na stronie organizatora

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza do składania wniosków o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora (obywatele Polski, Czech, Słowacji lub Węgier).

Dziedziny naukowe, które obejmuje program to nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne.

Aplikację można składać do dnia 30 września 2021r do godz. 12.00 CET.

Nasza uczelnia partnerska na Tajwanie, National Chung Hsing University, należy do grona uczelni przyjmujących stypendystów Funduszu Wyszehradzkiego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. tab

Firma Sony zaprasza do składania zgłoszeń do szóstej edycji programu „Sony Research Awards”. Program zapewnia finansowanie badań nad innowacyjnymi technologiami i obejmuje dwie nagrody: Faculty Innovation Award oraz Focused Research Award.

Kategorie tematyczne: „Technologia informacyjna”, „Urządzenia i materiały” oraz „Nauki przyrodnicze”.

Wnioski mogą składać kierownicy projektów z poszczególnych uczelni do 15 września 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.sony.com/research-award-program.