Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia II stopnia

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

W razie szczegółowych pytań proszę się skontaktować z osobą odpowiedzialną za rekrutację na poszczególne wydziały:

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;
Kinga Nałęcz - Nieniewska  kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl +48 12 628 29 19 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;
Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Architektura - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczneArchitektura - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne
Architektura krajobrazu - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczneArchitektura krajobrazu - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne
 • ARCHITEKTURA

Kierunek Architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.
Kierunek Architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.
Absolwenci kierunku Architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kierunek  Architektura Krajobrazu na II stopniu trwa 3 semestry. Kierunek Architektura Krajobrazu jest pierwszym w kraju posiadającym akredytację IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects.
Studia oferują szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Informatyka - specjalności: data science, cyberbezpieczeństwo, systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość - studia II stopnia 1,5-roczneInformatyka - specjalności: data science, cyberbezpieczeństwo, systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość - studia II stopnia 2-letnie
 • INFORMATYKA

Studia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów do pracy w szeroko pojętej branży IT. Dzieje się tak za sprawą dopasowania standardów nauczania do oczekiwań rynku pracy. Kształcenie umiejętności własnego rozwoju zapewnia studentom otwartość na nowe technologie informatyczne. Studia drugiego stopnia na jednej z trzech specjalności umożliwiają rozwój ukierunkowanych zainteresowań, zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz udział w badaniach naukowych z zakresu danej specjalności. Zróżnicowane programy nauczania zapewniają elastyczność, dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków i rozwoju technologicznego w informatyce.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka - specjalności: elektroenergetyka; sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych; automatyka w przemyśle 4.0 - studia II stopnia 1,5-roczneElektrotechnika i automatyka - specjalności: elektroenergetyka; sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych - studia II stopnia 2-letnie
Infotronika - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne-
 • ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA

Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

 • INFOTRONIKA

Infotronika łączy mechatronikę z informatyką. Łączy umiejętność projektowania, konstrukcji, prototypowania oraz eksploatacji systemów zawierających elementy o różnej naturze (elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, elektropneumatycznej, sensorycznej itp.) z intensywnym wykorzystywaniem środków i narzędzi informatycznych oraz profesjonalnych programów komputerowego wspomagania prac inżynierskich (pakietów wyspecjalizowanych oraz o charakterze multiphysics). Absolwenci kierunku Infotronika przygotowani są do pracy w najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęziach gospodarki światowej.
Patron kierunku: ABB

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Budownictwo - specjalności: budowle - informacja i modelowanie (BIM), budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, infrastruktura drogowa i kolejowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika konstrukcji inżynierskich, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa - studia II stopnia 1,5-roczneBudownictwo - specjalności: infrastruktura drogowa i kolejowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa - studia II stopnia 2-letnie
Transport - specjalności: logistyka i spedycja, transport kolejowy, transport miejski - studia II stopnia 1,5-roczneTransport - specjalności: logistyka i spedycja, transport kolejowy, transport miejski - studia II stopnia 2-letnie
 • BUDOWNICTWO

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi  i są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

 • TRANSPORT

Studia na kierunku Transport kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci kierunku Transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych, a nawet w policji.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa - specjalności: inżynieria spajania materiałów, materiały i technologie przyjazne środowisku, materiały konstrukcyjne i kompozyty - studia II stopnia 1,5-roczneInżynieria materiałowa - specjalności: materiały i technologie przyjazne środowisku, materiały konstrukcyjne i kompozyty - studia II stopnia 1,5-roczne
Fizyka techniczna - specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i nanotechnologie - studia II stopnia 1,5-roczne-
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Kierunek Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badania ich własności. Łączy w sobie osiągnięcia fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i szeregu innych nauk technicznych. Otaczający nas świat jest zbudowany z różnorodnych materiałów. Można śmiało stwierdzić, że Inżynieria Materiałowa jest podstawą kreowania nowoczesnego świata. Czy bez odkryć i dokonań naukowców z obszaru Inżynierii Materiałowej możliwy byłby rozwój przemysłu kosmicznego, lotniczego, motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz w wielu innych branżach? Dzięki odkryciu stopów tytanu, stopów aluminium czy kompozytów człowiek mógł sięgnąć chmur i gwiazd, a bez nadprzewodników i półprzewodników dziś nie mielibyśmy komputerów, tabletów czy wszechobecnych smartfonów.  Inżynieria Materiałowa towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. Ze względu na dokonujący się nieustannie postęp i innowacje w dziedzinie materiałów ma ona wpływ na rozwój wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego jest jednym z kierunków przyszłości.

 • FIZYKA TECHNICZNA

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Energetyka - specjalności: systemy i urządzenia energetyczne, modelowanie komputerowe w energetyce - studia II stopnia 1,5-roczneEnergetyka - specjalności: energetyka niekonwencjonalna, systemy i urządzenia energetyczne, modelowanie komputerowe w energetyce - studia II stopnia 2-letnie
Inżynieria i gospodarka wodna - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne-
Inżynieria środowiska - specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; hydroinżynieria; zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle; inżynieria dróg wodnych - studia II stopnia 1,5-roczneInżynieria środowiska - specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; hydroinżynieria; zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - studia II stopnia 2-letnie
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne-
 • ENERGETYKA

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku Energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania dla współczesnych miast. Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, pozwalające zrozumieć istotę oraz przyczyny tych zagrożeń i dzięki temu projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby dostosowywać miasta do obecnych oraz przyszłych zmian klimatycznych. To studia dla tych, których interesuje hydrotechnika i jej możliwości. Bazując na podstawach uzyskanych na I stopniu studiów, inżynierowie zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności eksperckie w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych.
Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów i podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.
Absolwenci IiGW mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz o uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Absolwenci będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych m.in. z zaopatrzeniem w wodę i jej uzdatnianiem, oczyszczaniem ścieków czy unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach zawodowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.
Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (OZEIK) to unikatowy, interdyscyplinarny kierunek, łączący wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych z elementami nowoczesnego zarządzania i eksploatacji infrastruktury komunalnej. Stanowi kontynuację oraz naturalne rozwinięcie cieszącego się olbrzymią popularnością na I stopniu studiów kierunku o tej samej nazwie. Dzięki połączeniu kluczowych dla przyszłości miast zakresów tematycznych, a także praktycznemu podejściu do rozwiązywania problemów technicznych, pozwala na wszechstronne wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzanie w praktyce idei smart cities, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki energetycznej.
Energetyka odnawialna jest dyscypliną przyszłości, co wynika z konieczności zwiększania produkcji energii przy jednoczesnym ograniczaniu ilości paliw kopalnych oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To zarazem dynamiczny i ciągle rosnący rynek pracy, tak dla kobiet, jak i mężczyzn, chcących rozwiązywać problemy wynikające z wpływu rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne i kształtować sposób funkcjonowania jednostek miejskich.
Kompetencje zdobyte w toku studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej. Absolwenci tego kierunku to również specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Biotechnologia - specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia II stopnia 1,5-roczne-
Inżynieria chemiczna i procesowa - specjalność: inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria procesów technologicznych - studia II stopnia 1,5-roczne-
Technologia chemiczna - specjalności: analityka przemysłowa i środowiskowa, chemia i technologia kosmetyków, lekka technologia organiczna, procesy technologiczne i zarządzanie produkcją, technologia polimerów i biopolimerów - studia II stopnia 1,5-roczne-
 • BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia  to dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, dlatego dbamy o wszechstronne wykształcenie Studentów na naszym kierunku, szczególnie w dziedzinach:

 • Genetyki, biochemii, mikrobiologii,
 • Bioinżynierii i inżynierii bioreaktorów,
 • Chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej,
 • Technologii organicznej oraz technologii biopolimerów

Studenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych oraz do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczych. Posiadają umiejętności współpracy ze specjalistami z chemii, biologii, z technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i biotechnologii. Potrafią podjąć się kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Inżynieria chemiczna i procesowa, chociaż zaledwie sto lat temu weszła w skład nauki i techniki pozostaje motorem postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego zapewniając platformę do wymiany informacji i osiągnięć, a jednocześnie jest jedną z najbardziej ekscytujących, wielowątkowych dziedzin rozwijającą się na pograniczu chemii, biologii, biotechnologii, matematyki, termodynamiki, nauki o materiałach etc.
Studenci kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa zdobywają uniwersalne wykształcenie techniczne z dobrymi podstawami matematyki, fizyki i chemii, pozwalające na podejmowanie pracy w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej i naukowej. Są przygotowywani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, optymalizacji pracy urządzeń i instalacji przemysłowych zarówno w małych skalach jak i w skali wielkoprzemysłowej.

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Automatyka i robotyka - specjalności: automatyzacja systemów wytwarzania, sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych - studia II stopnia 1,5-roczneAutomatyka i robotyka - specjalności: sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych - studia II stopnia 1,5-roczne
Informatyka stosowana - brak specjalności - studia II stopnia 1,5-roczne-
Inżynieria medyczna - specjalności: biomechanika, inżynieria kliniczna - studia II stopnia 1,5-roczne-
Inżynieria produkcji - specjalności: specjalności: zarządzenie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0 - studia II stopnia 1,5-roczneInżynieria produkcji - specjalności: zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0 - studia II stopnia 1,5-roczne
Mechanika i budowa maszyn - specjalności: aparatura przemysłowa, komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie, mechanika konstrukcji i materiałów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne - studia II stopnia 1,5-roczneMechanika i budowa maszyn - specjalności: mechanika konstrukcji i materiałów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne - studia II stopnia 1,5-roczne
Pojazdy samochodowe - specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych - studia II stopnia 1,5-rocznePojazdy samochodowe - specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych - studia II stopnia 1,5-roczne
Środki transportu i logistyka - specjalności: automatyzacja logistycznych systemów transportowych, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, logistyka i spedycja - studia II stopnia 1,5- roczneŚrodki transportu i logistyka - specjalności: bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, logistyka i spedycja - studia II stopnia 1,5-roczne
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Kierunek Automatyka i Robotyka zapewnia wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje konieczne do wykorzystania profesjonalnych narzędzi wspomagających prace inżynierskie w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania oraz użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki, w różnych obszarach działalności gospodarczej. 
Możliwość uzyskania w trakcie studiów uprawnień elektroinstalcyjnych SEP jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Absolwenci AiR przygotowani są do pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, czyli w okresie transformacji dla przemysłu 4.0.

 • INFORMATYKA STOSOWANA

Studia służą zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających rozwiązywać przedstawione powyżej problemy. Program studiów obejmuje pełen wachlarz zagadnień ściśle informatycznych, jak: algorytmy i techniki oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, systemy mobilne, bazy danych, grafika komputerowa, projektowanie oraz administracja systemów komputerowych, metody obliczeniowe, statystyczne i elementy matematyki dyskretnej oraz sztucznej inteligencji. 
Ta szeroka wiedza informatyczna jest uzupełniona o podstawy wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, budowy maszyn, inżynierii produkcji, zarządzania, modelowania oraz techniki pomiarowej. Dzięki wprowadzeniu większości z tych zagadnień w formie przedmiotów wybieralnych studenci mają możliwość kształtowania swojego wykształcenia zgodnie z zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do: projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych, projektowania wyrobów, zarządzania procesami produkcyjnymi, udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego, zastosowania technik CAx w zagadnieniach inżynierii produkcji, organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych.
Ukończenie Inżynierii Produkcji umożliwia podjęcie pracy nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również w jednostkach atestacyjnych i akredytacyjnych, w instytutach naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej. Warto zwrócić uwagę, że ukończenie kierunku MiBM pozwala na uzyskanie 100% efektów uczenia się z dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna, w której pracownicy Wydziału mają największe osiągnięcia naukowe.
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

 • POJAZDY SAMOCHODOWE

Kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim Pojazdy Samochodowe odpowiada na zidentyfikowane, rosnące zapotrzebowanie rynku oraz daje możliwość realizacji strategicznych celów gospodarczych Polski w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, zaplecza serwisowego oraz infrastruktury komunikacyjnej. Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma podstawy do projektowania, wdrażania nowych, coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji pojazdów, urządzeń mechatronicznych i zespołów napędowych z nowoczesnymi silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi i elektrycznymi źródłami napędu pojazdów, obsługi istniejących i nowo wprowadzanych na rynek, nowatorskich rozwiązań środków transportu indywidualnego i zbiorowego oraz transportu towarów, a także obsługi i diagnozowania systemów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ekologiczne. Kierunek studiów Pojazdy Samochodowe obejmuje obszar wiedzy, który jest realizowany w Politechnice Krakowskiej od początku powstania Uczelni, jest on powszechnie rozpoznawalny i wpisał się już w tradycje akademickie naszego kraju.

 • ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

Patronem kierunku jest SIEMENS Mobility.
Przekazujemy wiedzę m.in. z dziedziny eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności oraz zarządzania bezpieczeństwem środków transportu oraz systemów logistycznych i spedycji. Studiując na naszym kierunku nauczysz się również nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych oraz organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Tylko na tym kierunku prowadzona jest specjalność w systemie dualnym, czyli przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Studenci tego kierunku korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej w tym pierwszego polskiego symulatora tramwaju.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna - specjalności: planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna, urbanistyka i transport - studia II stopnia 1,5-roczne-
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął się rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. Smart Cities) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych. Powinni oni swobodnie posługiwać się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.
Właśnie takich specjalistów, swobodnie poruszających się w bardzo rozległym obszarze działalności inżynierskiej, kształci Politechnika Krakowska na międzywydziałowym kierunku Gospodarka Przestrzenna– utworzonym dzięki współpracy trzech wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Są to studia skierowane do osób ambitnych, z wyobraźnią przestrzenną, chcących w przyszłości współkreować otoczenie w którym żyjemy, współtworzyć miasta i aglomeracje.

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Full-time programmePart-time programme
Architecture - no specialty - 1,5 years programmeArchitecture - no specialty - 1,5 year sprogramme
 • ARCHITECTURE - accredited by the Royal Institute of British Architects (RIBA) and the European Network for Accreditation of Engineering Education

ECTS credits: 90
Tuition fee: 2500EUR/semester
Application fee: 35EUR
Intake: 15 October - 5 February

The offer of these studies is meant for students with bachelor’s degree in Architecture and prepares them for professional practice as architects. The programme of studies is exactly the same as the curriculum in Polish which is a professional degree programme accredited by The Polish Accreditation Committee, The Accreditation Commission for Polish Universities of Technology, the EU evaluation as well as The Royal Institute of British Architects (RIBA) evaluation. The programme of studies lasts for three semesters. The total number of ECTS credits is 90 (30 per semester). The total number of hours is 900 plus 150 for Internships after the 1st semester (1st semester: 405h +150h; 2nd semester: 390h, 3rd semester: 75h).
The Master of Architecture programme of studies focuses on a wide range of issues directly affecting contemporary architecture and urban design:

 • Architectural and urban design in the fields of multifamily housing and public use buildings,
 • Spatial and regional planning,
 • Preservation of monuments and revalorization of urban complexes with design for conservation,
 • Landscape architecture, architecture and planning in the countryside,
 • Building construction systems and building structures,
 • Theory of architecture and urban design as well as spatial and regional planning,
 • History of art, culture and contemporary urban design,
 • Ecology and environmental protection. Design, history, theory and building structure technology are taught to prepare students for professional registration as architects in the European Union.

Admission requirements: BA in Architecture, portfolio

Programme coordinator: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK, email: anna.franta@pk.edu.pl

Full-time programmePart-time programme
Civil Engineering - specialty: structural design anf management in civil engineering - 1,5 years programme-
 • CIVIL ENGINEERING - accredited by the European Network for Accreditation of Engineering Education

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1500EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

The professional title of M.Sc. in Engineering is conferred upon the graduate. During the studies he expands the knowledge gained during the 1st cycle studies. This expanded knowledge constitutes the basis for creative professional activity, permanent education and acquiring practical competences in the broadly understood domain of Civil Engineering. The graduates are capable of understanding social, economic, legal and other conditions affecting the engineering activities. They are able to work in a team. The graduate is prepared to work in structural design offices, construction companies, own building enterprises, scientific research institutions and consulting companies, institutions of higher education, building supervision authorities as well as state and local government administration services. During the studies the graduate may complete a pedagogical study, which entitles him to teach in vocational schools. The graduate obtains the basis for applying, after meeting the statutory requirements, for building qualifications to perform independent functions in construction industry.

Admission requirements: BSc in Civil Engineering with high GPA, confirmation of Eurocodes knowledge.

Programme coordinator: prof. Dorota Jasińska

Full-time programmePart-time programme
Applied physics - specialty: computer modelling - 1,5 years programme-
Additive manufacturing - no specialty - 1,5 years programme-
 • ADDITIVE MANUFACTURING

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1500EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

Additive manufacturing is a field of study carried out jointly by the Cracow University of Technology and the Lviv University of Technology. In the first two semesters, classes are conducted at the Cracow University of Technology, and in the third semester the student himself decides where he wants to study and defend his master’s thesis. After passing all subjects and defending, the student receives a double degree in Engineering and Technical Sciences. Importantly, the course has an interdisciplinary profile, because the curriculum includes content from two scientific disciplines - materials engineering (86%) and mechanical engineering (14%).

Admission requirements: Bachelor degree in Materials Engineering, Mechanical Engineering, Construction, Biomedical Engineering.

 • APPLIED PHYSICS

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1500EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

Studies at this program with the specialization in Computer Modeling are designed to ensure master’s degree graduates with a strong basis to efficiently use the tools of mathematics, physics and computer science.
The graduate will acquire the knowledge and skills in the area of modeling physical, technological, economical, biological and other processes.
The competences obtained during studies:

 • modeling natural phenomena in science and technology with use of advanced computer applications;
 • basics of symbolic computations, computer graphics and visualization;
 • computer-controlled measurement stations in research and industry;
 • modern information technologies in physics, technology and business: object and mobile programming techniques, algorithms and computational methods in the optimization tasks and engineering calculations;
 • techniques of modern measurement systems in science, medicine, industry and everyday life;
 • physics as the foundation of other sciences, problems of modern physics, including those defining its interdisciplinary character as a science.

Upon completing the degree the graduate is prepared for PhD studies or embark on professional career in science, industry or finance. Graduate is  ready to employ in research laboratories,  become a programmer, software tester, computer network administrator, web or computer graphic designer, data analysts etc.  Physics training is desired by banks and other financial institutions (quanta).

Admission requirements: BSc in Physics, Applied Physics or in another field (i.e. mathematics, natural science or technical studies). High GPA earned during BSc studies. If graduates of faculties other than Physics or Technical, the Faculty's Recruitment Commission assesses, based on the Diploma Supplement (or index), the candidate's implementation of program content (60% of the number of hours of basic and directional subjects) allowing to obtain the results of education appropriate for the first degree studies conducted in the field of technical physics.

Full-time programmePart-time programme
Energy engineering - specialty: energy systems and machinery - 1,5 years programme-
Environmental and land engineering - no specialty - 1,5 years programme-
 • ENERGY ENGINEERING

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1650EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

The course consists of three semesters. At the first semester the basic subjects are included (e.g. Heat Transfer, Fluid Mechanics, Power Plant Technology and Numerical Methods among others). The second semester is dedicated to the Directional Subjects (e.g. Computational Structural Analysis, Computational Fluid Dynamics) and specialization subjects depending on the selected module. The classes are conducted by researchers from Poland and world recognized foreign lecturers. The study program is tailored to the market needs and taking into account modern scientific trends including: design of energy systems, experimental investigation of energy systems, mathematical modeling of energy systems, and the application of modern computer techniques (e.g. Computational Fluid Dynamics, Finite Element Method) for energy systems analysis and design.
The course consists of two modules:

 • Energy Systems, which is dedicated to conventional power plants and systems
 • Renewable Energy which is dedicated to heating systems and renewable energy technologies

Admission requirements: completion of first cycle (BSc) program in Mechanical / Power Engineering, equivalent to 210 ECTS credits, at the level of not less than 60% of maximum grade points in each credited course. High GPA earned during first-cycle (BSc) studies

Programme coordinator: prof. Paweł Ocłoń

 • ENVIRONMENTAL AND LAND ENGINEERING

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1650EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

This programme develops future engineers' interdisciplinary professional competences in the following areas:

 • the methods for assessment and protection of the aquatic environment, remediation of soil and protection of the atmosphere;
 • the use of a variety of engineering tools for data analysis, process and system modeling, and geographic information systems;
 • design and operation of building installations and water supply and sewage networks;
 • technology and construction of devices for water and wastewater treatment;
 • waste management and energy recovery from waste and renewable energy systems;
 • designing, construction and operation of heating, cooling, air conditioning and ventilation installations and devices;
 • assessment of geotechnical conditions and phenomena occurring between the building and the ground.

The best students, after fulfilling certain conditions, have the opportunity to complete the second and third semesters of studies at the Faculty of Engineering and Architecture at the Università degli Studi di Cagliari (Sardinia, Italy) and obtain double diplomas from Cracow University of Technology (Master of Environmental Engineering) and from Università degli Studi di Cagliari (Master in Environmental and Land Engineering).

Admission requirements: BSc in Environmental Engineering with high GPA.

Programme coordinator: dr inż. Jarosław Müller

Full-time programmePart-time programme
Chemical technology - specialty: innovative chemical technologies - 1,5 years programme-
 • CHEMICAL TECHNOLOGY

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1500EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

The Faculty of Chemical Engineering and Technology invites foreign students to enrol on 3 -semesters master studies in English for a major in Innovative Chemical Technologies (ICT).
Major and specialization courses related to industrial catalysis, organic and inorganic technology, production of cosmetics and pharmaceuticals, modern biotechnologies and analytical methods in chemical technology will be carried out from the 2nd to the 3rd semester of the studies.

Admission requirements: online test on Moodle platform and Bachelor degree in Chemistry, Chemical Engineering of chemistry-related discipline. Completion of a bachelor programme in Chemistry, Chemical Engineering or a chemistry- related discipline, equivalent to 210 ECTS credits, at the level of not less than 60% of maximum grade points in each credited course.

Programme coordinator: dr inż. Piotr Suryło

Full-time programmePart-time programme
Mechanics and machine design - specialty: advanced computational mechanics - 1,5 years programme-

 • MECHANICS AND MACHINE DESIGN

ECTS credits: 90
Tuition fee: 1750EUR/semester
Application fee: 20EUR
Intake: 15 October - 5 February

Detailed programme of studies: Advanced Computational Mechanics (ACM) is addressed for students who want to increase their knowledge in mechanics and computer application in design of structures (CAD, FEM), material design (CAMD), material selection (CAMS), manufacturing (CAM) and monitoring of machines. Program of studies: Regular: Advanced mathematics (4 ECTS), Engineering mathematics II (2 ECTS), Solid state physics (2 ECTS), Continuum mechanics (2 ECTS), Analytical mechanics (2 ECTS), Numerical methods II (2 ECTS), Objectoriented programming (1 ECTS), Material science II (4 ECTS), Modern structural materials (2 ECTS), Advanced modeling of materials and structures (5 ECTS), Modeling in machine design (4 ECTS), Integrated processing systems (3 ECTS), Advanced FEM modeling (4 ECTS), Advanced strength of materials (2 ECTS), Dynamics of mechanical systems (2 ECTS), Experimental mechanics of solids (2 ECTS), Individual project (5 ECTS), Seminar (3 ECTS), Final project (20 ECTS). Computational fluid mechanics (2 ECTS),Computational thermodynamics and heat transfer (2 ECTS), Computational structural design (2 ECTS) Computational stability of structures (2 ECTS), Computational optimization of structures (2 ECTS), Computational vibro-acoustics (2 ECTS), Computational fluid mechanics (2 ECTS), Computational methods in automation control (2 ECTS), Computational mechatronics (2 ECTS), Continuum damage mechanics (1 ECTS), Advanced control of systems (1 ECTS), Intelligent structures (1 ECTS), Design of materials (1 ECTS), Optimal selection of materials (1 ECTS), Machine diagnostics (1 ECTS).

Admission requirements: BSc in Mechanical Engineering with high GPA.

Programme coordinator: prof. Marek Kozień