Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Kryteria naboru 2022/2023 studia drugiego stopnia

Wydział Architektury

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

- ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku: Architektura dla kandydatów na kierunek Architektura lub Architektura Krajobrazu dla kandydatów na kierunek Architektura Krajobrazu;

- przygotowanie portfolio w formie elektronicznej składające się z:

* kompletnej części rysunkowej pracy inżynierskiej;

* kompletnej części rysunkowej 2 wybranych projektów wykonanych podczas studiów inżynierskich;

* oświadczenie kandydata o samodzielnym wykonaniu prac -> kliknij tutaj

Portfolio należy przesłać przez WeTransfer na adres: anna.debska@pk.edu.pl

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

  • Informatyka – studia stacjonarne w języku polskim

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

- ukończenie studiów I stopnia na kierunkach Computer Science, Informatics, Information Systems, Software Engineering, Computer Engineering, IT, ICT;

- 210 ETC w ramach ukończonego kierunku;

- średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia na poziomie min. 80% maksymalnej oceny.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

  • Kierunek: Elektrotechnika i automatyka, specjalność Elektroenergetyka – studia stacjonarne II stopnia w języku polskim

Limit miejsc: 8

Kryteria kwalifikacji:

- tytuł inżynieria lub jego odpowiednik;

- rekrutacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Zakres pytań do testu -> kliknij tutaj

- co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z testu. Test odbędzie się 8 lutego 2023r. o godzinie 17:00 i będzie przeprowadzony na MS Teams poprzez platformę TestPortal. Indywidualny wynik testu będzie dostępny bezpośrednio po jego zakończeniu.

-przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie listy rankingowej tworzonej w oparciu o wyniki egzaminu.

Wydział Inżynierii Lądowej

  • Budownictwo - studia w języku polskim oraz angielskim

Limit miejsc: 18

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo oraz znajomość Eurokodów.

  • Transport studia w języku polskim

Limit miejsc: 12

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie co najmniej tytułu inżyniera na kierunku Transport, Logistyka i spedycja lub Transport i logistyka.

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek techniczny muszą przystąpić do testu sprawdzającego efekty uczenia się. Test odbędzie się 8 lutego 2023r. o godzinie 9:00 w formie online.

Zagadnienia do testu -> kliknij tutaj

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

  • Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie co najmniej tytułu inżynieria z minimalną średnią uzyskaną na studiach I stopnia 3.0.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Kryteria kwalifikacyjne:

  • posiadany tytuł inżyniera w danej dziedzinie.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie listy rankingowej.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

  • Kierunek: Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna – studia stacjonarne II stopnia w języku polskim

Kryteria kwalifikacyjne:

- posiadany tytuł inżynieria w danej dziedzinie;

- średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia min. 3,2.

Uwaga: decyzja dotyczy przyjęcia na kierunek. W chwili rozpoczęcia studiów kandydat zostanie dopisany do specjalności spośród tych, które zostały uruchomione.

  • Kierunek: Technologia chemiczna – studia stacjonarne Ii stopnia w języku angielskim

Limit miejsc: 14

Kryteria kwalifikacji:

- posiadany tytuł inżynieria w danej dziedzinie;

- średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia min. 3,2.

Wydział Mechaniczny

Progi punktowe z ubiegłego roku: https://rekrutacja.pk.edu.pl/progi-punktowe/

  • Kierunek: Informatyka stosowana

Egzamin odbędzie się 10.02.2023r. o godzinie 10:00 w formie online. Link do egzaminu zostanie wysłany do kandydatów na maila.