Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej www

Kursy - oferta na rok akademicki 2019/20 (dostępne tylko w semestrze zimowym)*


Warunkiem otwarcia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kursów prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus mgr. inż. Natalią Pragłowską-Ryłko npraglowska-rylko@pk.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY


CompGraph - Computer Graphics

CompNetworks - Computer Networks

dBaseSQL Oracle - Introduction to Database Systems, (SQL, Oracle)

ElectMachin&Driv - Electrical Machines and Drives.

Java - Java Programming

LabVIEWgrProgr - Graphical Programming In Labview

MATLAB - MATLAB Programming

C++ - C++ Programming (OOP)

PowerElectQuality - Power Electronics for Power Quality Improvement

SoftEng - Software Engineering (UML)

PLC - Programmable Logic Controllers

EGD - Engineering Graphics and Design

ADS - Introduction to Algorithms and Data Structures

Arduino - Arduino Prototyping Platform