Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej www

Wydział  Inżynierii i Technologii Chemicznej kształci od 1966 natomiast wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie przemysłu chemicznego.

Absolwenci WIiTCH przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. WIiTCh oraz WFMiI utworzyły wspólnie makrokierunek "Nanotechnologie i Nanomateriały".  W ofercie kształcenia uwzględniono potrzebę znajomości przez absolwentów języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomości specjalistycznego języka angielskiego z zakresu fizyki technicznej i technologii chemicznej. W zakresie technologii informacyjnej absolwenci makrokierunku będą przygotowani do uzyskania Certyfikatu ECDL. W ramach makrokierunku przewidziane jest kształcenie studentów na dwóch specjalnościach: "Technologie Nanomateriałowe" i "Inżynieria Nanostruktur".

Aktualna lista przedmiotów prowadzonych w języku angielskim znajduje się na http://www.chemia.pk.edu.pl/erasmus/incoming-students/list-of-available-courses/

W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Erasmusa dr hab. inż. Izabelą Czekaj, prof. PK izabela.czekaj@pk.edu.pl