Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Broszura "Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2022/2023"

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel: stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym
Czas trwania stypendium: od 1 do 3 miesięcy
Szczegóły tutaj

Staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i artystycznych    
Umożliwia nauczycielom akademickim z dziedzin: architektura, muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film ubieganie się o stypendium na staż artystyczny lub pobyt naukowy na jednej lub kilku uczelniach w Niemczech.
Czas trwania stypendium: od 1 do 3 miesięcy
Szczegóły tutaj

DLR/DAAD – Research-Fellowship-Programme  
Dla doktorantów, młodych naukowców i doświadczonych naukowców z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport. Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Czas trwania stypendium:
Doctoranci: do 3 lat
Młodzi naukowcy: 6-24 miesięcy Doświadczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegóły tutaj

Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami.
Szczegóły na stronie NAWA


DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej): https://www.daad.pl/pl/stypendia/