Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Aktualności

w dniach 25-28 kwietnia 2022 zapraszamy na cykl spotkań online Wirtualny Tydzień Drzwi Otwartych. Niemiecki otwiera drzwi ukazujący różnorakie korzyści płynące ze znajomości języka niemieckiego.

Program wydarzenia:

  • 25.04.2022 g.15.30
    Spotkanie z DAAD Polska nt. studiów w Niemczech, a także stypendiów na studia i kursy językowe na niemieckich uczelniach
  • 26.04.2022 g. 14.00
    Spotkanie z Goethe-Institut Warschau: Egzaminy i certyfikaty Goethe-Institut i korzyści z ich posiadania
  • 27.04.2022 g. 15.00 Spotkanie z Ambasadą Niemiec: Język niemiecki a ścieżka zawodowa
  • 28.04.2022 g.14.00 Spotkanie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową: Język niemiecki w biznesie

Podczas wydarzenia przeprowadzony będzie konkurs z nagrodami.

Szczegółowe informacje i linki do poszczególnych spotkań: https://www.daad.pl/pl/studia-i-badania-naukowe-w-niemczech/nauka-jezyka-niemieckiego/tydzien-otwarty/


Broszura "Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2022/2023"

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce lub już go ukończyli, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 1 do 6 miesięcy
Szczegóły tutaj

Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 7 do 10 miesięcy.
Szczegóły tutaj

Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie
Wariant A: W ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej
Wariant B: W trybie cotutelle
Wariant A: Doktoranci/ przyszli doktoranciWariant
B: Doktoranci    Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.
Wariant A: Po ukończeniu studiów tytuł doktora przyznaje uczelnia macierzysta w Polsce.
Wariant B: Po ukończeniu studiów uczelnie z reguły przyznają wspólny tytuł doktora.
Czas trwania stypendium: do 2 lat.
Szczegóły tutaj

DLR/DAAD – Research-Fellowship-Programme  
Dla doktorantów, młodych naukowców i doświadczonych naukowców z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport. Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Czas trwania stypendium:
Doctoranci: do 3 lat
Młodzi naukowcy: 6-24 miesięcy Doświadczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegóły tutaj

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)  
Stypendium dla Młodych naukowców. Zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni.
Czas trwania stypendium: 18 miesięcy
Szczegóły tutaj


DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej): https://www.daad.pl/pl/stypendia/