numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Wyjazdy zagraniczne

Sposób postępowania przy wnioskowaniu, odbywaniu i rozliczaniu wyjazdów zagranicznych określają Zasady wnioskowania, kierowania, oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej.

Przebieg wyjazdu należy dokumentować zgodnie z Zasadami, z wykorzystaniem określonych wzorów dokumentów:

– Wniosek o wyjazd zagraniczny
– Wniosek o przekazanie na rachunek bankowy zaliczki na wyjazd zagraniczny
– Rozliczenie wyjazdu

Wyjazd należy rozliczyć w Dziale Finansowym w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
Wysokość diet oraz kwoty limitu za nocleg zależne są od docelowego państwa (państw) podróży. Aktualnie obowiązują następujące stawki.

Pracownicy którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do państw Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o potwierdzenie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego.
A-1 to zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Zaświadczenie to wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego pracownik podlega, oraz poświadczenia, że pracownik nie jest zobowiązany do opłacania składek w innym państwie. Formularz A1 jest podstawą do wydania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Właściwe dane potrzebne do wypełnienia zaświadczenia A1 należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu służbowego. Zaświadczenie jest potwierdzane przez ZUS w terminie do 7 dni roboczych.