numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.
  • Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów na PK na wydziałach WA, WIEiK, WIiTCh oraz WIŚ, w tym prowadzenie formalnej kontroli ich dokumentów w celu ustalenia właściwego trybu podjęcia studiów i zasad odbywania kształcenia;
  • Obsługa administracyjna cudzoziemców studiujących na PK na wydziałach WA, WIEiK, WIiTCh oraz WIŚ, w szczególności prowadzenie korespondencji z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
  • Prowadzenie obsługi administracyjnej stażystów i doktorantów, stypendystów Rządu Polskiego na PK na wydziałach WA, WIL, WIiTCh oraz WIŚ, w szczególności prowadzenie korespondencji z NAWA;
  • Administrowanie umów zawieranych między PK oraz zagranicznymi organizacjami zajmującymi się rekrutacją cudzoziemców na studia na PK.

tel. +48 12 628 30 44