numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Stypendia Fullbrighta dla pracowników

Programy stypendialne:

  • Fullbright Scholar in Residence Program skierowany jest do pracowników dydaktycznych oraz naukowo – dydaktycznych uczelni, którzy chcą prowadzić działalność dydaktyczną, która wesprze amerykańską instytucją goszczącą i lokalną społeczność. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu. Wyjazd trwa od 3 do 9 miesięcy i jest w pełni finansowany przez Departament Stanu USA. Termin składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018r.
    Kontakt: smolinski@fulbright.edu.pl

 

  • Senior Award skierowany jest do pracowników naukowych oraz naukowo – dydaktycznych uczelni, którzy chcą zrealizować własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytutach badawczych non – profit oraz instytucjach rządowych. Stypendyści mają także możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd trwa od 3 do 9 miesięcy. Wysokość stypendium jest zatwierdzana przez radę Polsko – Amerykańskiej Komisji Fullbrighta.
    Termin składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018r.
    Kontakt: smolinski@fulbright.edu.pl

Szczegółowe informacje: http://www.fulbright.edu.pl/