numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Stypendia Rządu Meksyku

Rząd Meksyku, za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Rozwoju (AMEXCID), zaprasza w 2019 roku na studia zainteresowanych kandydatów z Polski. W ramach umowy dwustronnej obywatelom polskim zostanie przyznanych siedem stypendiów dostępnych od marca 2019 roku.

Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji, uzyskaniem tytułu magistra lub doktora, jak również prowadzeniem badań naukowych. Wśród wymagań znajduje się m.in. dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia ocen równa co najmniej 80 w skali od 0 do 100 (min 4. w skali od 2 do 5). Co istotne aplikacja musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby studiować, a stypendia są przyznawane tylko w ramach programów nauczania i w instytucjach wskazanych w Ofercie stypendialnej 2019.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Aplikacje należy składać do 28.09.2018 r. poprzez stronę https://sigca.sre.gob.mx/

Comments are closed.