numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Stypendia Fullbrighta

Program stypendialny skierowany do studentów i absolwentów, którzy chcą studiować w USA, doktorantów, którzy chcą prowadzić badania oraz pracowników naukowych, którzy chcą prowadzić badania i wykłady na uczelni amerykańskiej.

Rodzaje programów:

  • Fulbright Graduate Student Award dla studentów kończących studia wyższe oraz absolwentów, którzy chcą zacząć studia magisterskie, doktoranckie lub inne na poziomie graduate. Stypendium jest przyznawane na okres 9 lub 10 miesięcy, o jego wysokości decyduje co roku Rada Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Termin składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018r.
    Kontakt: golab@fulbright.edu.pl 
  • Fulbright Schuman Award dla studentów studiów magisterskich i doktorantów. Stypendium trwa od 3 do 9 miesięcy. Przyznawany jest grant w wysokości 2000-3000euro miesięcznie służący pokryciu kosztów utrzymania. Termin składania dokumentów: 1 grudnia 2017r.
    Kontakt: musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl 
  • Junior Research Award dla doktorantów przygotowujących się do rozprawy doktorskiej. Stypendium daje szansę zrealizowania projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Wyjazd trwa od 6 do 9 miesięcy, a wysokość stypendium zostaje zatwierdzona przez Radę Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Nabór wniosków na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018r.
    Kontakt: golab@fulbright.edu.pl

 

Szczegółowe informacje: http://www.fulbright.edu.pl/