numer telefonu:

4812 628 30 44

4812 628 20 09

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia częściowe w Tianjin Polytechnic University w Chinach

Studenci studiów I stopnia na WIiTCh, WFMiI (kierunek Informatyka) oraz WIŚ zainteresowani wyjazdem do Chin na semestr letni 2017/18 proszeni są o złożenie w terminie do 5 stycznia 2018 r. następujących dokumentów do selekcji na poziomie uczelnianym:

  1. Wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora wymian lub Dziekana macierzystego Wydziału (na piśmie)
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (wydruk z wirtualnego dziekanatu)
  3. Podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44),
  4. Potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, a w przypadku braku posiadania takiego certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku).

Dokumenty należy złożyć do  5 stycznia 2018 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej - budynek WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44 (godziny przyjmowania studentów 10:00 - 13:00)

Stypendium obejmuje:

  • zwolnienie z opłaty za studia,
  • zwolnienie z opłaty rejestracyjnej
  • zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie
  • zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie
  • oraz dodatkowo 1000 RMB stypendium wypłacanego co miesiąc w czasie pobytu na TJPU.

Studenci ponoszą wszystkie inne koszty, m.in. wiza, bilety lotnicze, wyżywienie.

Comments are closed.