numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Facebookyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia częściowe w Seulu

Informujemy o możliwości wyjazdu na bezpłatne studia częściowe do Chung-Ang University w Seulu (semestr letni roku akademickiego 2017-2018, brak dofinansowania, wszelkie koszty związane z wizą, ubezpieczeniem, przelotem i pobytem w Korei Południowej pokrywa student).
Studenci kształcący się na studiach stacjonarnych I stopnia na następujących wydziałach PK:
Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii  i Technologii Chemicznej
zainteresowani wyjazdem do Chung-Ang University (CAU) proszeni są o złożenie w  terminie do 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) następujących dokumentów, niezbędnych do selekcji na poziomie uczelnianym:
1. podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44),
2. wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora Wymian lub Dziekana macierzystego wydziału (na piśmie) - lista kursów oferowanych przez CAU w języku angielskim znajduje się tutaj,
3. średnia ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzona przez Dziekanat (dopuszcza się wydruk z Wirtualnego Dziekanatu),
4. potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE, CPE, TOEIC 785, IELTS 5,5, a w przypadku braku posiadania takiego certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK w języku angielskim potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku). Preferowany jest oficjalny certyfikat.

Studenci nominowani do udziału we wspomnianej wymianie są zobowiązani do przedstawienia do 13.11.2017 r. zaświadczenia z banku (w języku angielskim lub z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na j. ang.) potwierdzającego posiadanie na koncie kwoty min. USD 6000 lub równowartość w złotówkach na cały okres pobytu na studiach.
Dodatkowo wymagane jest posiadanie paszportu ważnego minimum do 30. czerwca 2018 r.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej – budynek WIiTCH – wejście od ul. Szlak (naprzeciwko adresu ul. Szlak 57); godziny przyjmowania studentów - 10.00 -13.00.

Comments are closed.