numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia częściowe w Chinach – dodatkowa rekrutacja

Studenci zainteresowani wyjazdem do Chin na semestr letni 2016/17 proszeni są o złożenie w terminie do 9 stycznia 2017 r. następujących dokumentów do selekcji na poziomie uczelnianym:

 1. Wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora wymian lub Dziekana macierzystego Wydziału (na piśmie)
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (wydruk z wirtualnego dziekanatu)
 3. Podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44),
 4. Potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, a w przypadku braku posiadania takiego certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku).

Dokumenty należy złożyć do 9 stycznia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej - budynek WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44 (godziny przyjmowania studentów 10:00 - 13:00)

Stypendium obejmuje:

 • zwolnienie z opłaty za studia,
 • zwolnienie z opłaty rejestracyjnej
 • zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie
 • zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie
 • oraz dodatkowo 1000 RMB stypendium wypłacanego co miesiąc w czasie pobytu na TJPU.

Studenci ponoszą wszystkie inne koszty, m.in. wiza, bilety lotnicze, wyżywienie.

Studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość wzięcia udziału w kursach prowadzonych w języku angielskim w jednej z pięciu dziedzin:

 1. Chemia stosowana (Applied Chemistry)
 2. Inżynieria Chemiczna (Chemical Engineering)
 3. Inżynieria Środowiska (Environmental Engineering)
 4. Matematyka (Mathematics)
 5. Fizyka (Physics)

Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwowa uczelnią chińską założoną w 1912 roku, finansowaną przez chińskie ministerstwo edukacji i władze okręgu Tianjin.

Uczelnia prowadzi studia na 14 wydziałach, zatrudnia 1700 nauczycieli akademickich, obecnie studiuje w niej około 30 000 studentów studiów pełnych.

Główne obszary działań naukowych TJPU to: chemia stosowana, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, matematyka, fizyka, informatyka, farmacja.

TJPU nawiązała współpracę z ponad 130 Uniwersytetami w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Obecnie na uczelni studiuje czterystu studentów międzynarodowych.

Tianjin jest dużym ośrodkiem handlu i przemysłu (głównie elektroniczny, informatyczny, metalurgiczny, samochodowy, maszynowy, stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, włókienniczy i spożywczy) położonym na południowy wschód od Pekinu. Ważny port (10 co do wielkości na świecie) w pobliżu ujścia rzeki Hai He i Jangcy do Morza Żółtego. Ośrodek wydobycia ropy naftowej z Zatoki Pohaj. W mieście działa kilka szkół wyższych.

Politechnika Krakowska nawiązała współpracę z TJPU w 2015 roku.

Szczegółowa oferta kursów TJPU  dla Polskich studentów.

International Semester for Applied Chemistry


--Spring 2017- For students majored in Applied Chemistry or other relevant subjects

The semester consists of Peking travel two times, Chinese factory visit and Economic Development Zone’s visit. All of these activities supply free transportation and guides.

No. Course Name Credit Points Total Credit Hours Credit hours for experiment
1 Chinese Social and Cultural Customs 2 30  
2 Biochemistry 3 45 15
3 Environmental Chemistry 3 45 15
4 Instrumental  Chemistry 3 45 15
5 Electrochemistry 2 30 10
6 Applied Chemistry Practice* 2 30 30
7 Chinese Language Course 6 90  

* Contents of Applied Chemistry Practice: Through the internship in the enterprise, know more about the manufacturing, design, research and exploitation in the field, cultivate the comprehensive ability to use the scientific theories and  methods to deal with practical chemistry matters, and basic skills to research, design and exploit new product, new technologies.

International Semester for Chemical Engineering


--Spring 2017- For students majored in Chemical Engineering or other relevant subjects

The semester consists of Peking travel two times, Chinese factory visit and Economic Development Zone’s visit. All of these activities supply free transportation and guides.

No. Course Name Credit Points Total Credit Hours Credit hours for experiment
1 Chinese Social and Cultural Customs 2 30  
2 Energy and Chemical Engineering 3 45 15
3 Environmental and Chemical Engineering 3 45 15
4 Membrane Technology for Water Treatment 3 45 15
5 Electrochemical Engineering 2 30 10
6 Chemical Engineering Practice* 2 30 30
7 Chinese Language Course 6 90  

* Contents of Chemical Engineering Practice: Through the internship in the enterprise, know more about the manufacturing, design, research and exploitation in the field, cultivate the comprehensive ability to use the scientific theories and  methods to deal with practical engineering matters, and basic skills to research, design and exploit new product, new technologies.

International Semester for Environmental Engineering


--Spring 2017- For students majored in Environmental Engineering or other relevant subjects

The semester consists of Peking travel two times, Chinese factory visit and Economic Development Zone’s visit. All of these activities supply free transportation and guides.

No. Course Name Credit Points Total Credit Hours Credit hours for experiment
1 Chinese Social and Cultural Customs 2 30  
2 Environmental Chemistry 3 45 15
3 Environmental and Chemical Engineering 3 45 15
4 Membrane Technology for Water Treatment 3 45 15
5 Environmental Detection 2 30 10
6 Environmental Engineering Practice* 2 30 30
7 Chinese Language Course 6 90  

* Contents of Environmental Engineering Practice: Through the internship in the enterprise, know more about the manufacturing, design, research and exploitation in the field, gain the comprehensive ability to use the scientific theories and methods to deal with practical engineering matters, and basic skills to research, design and exploit new product, new technologies.

International Semester on Mathematics


--Spring 2017- For students majored in Mathematics or other relevant subjects

The semester consists of Peking travel two times, Chinese factory visit and Economic Development Zone’s visit. All of these activities supply free transportation and guides.

No. Course Name Credit Points Total Credit Hours Credit hours for experiment
1 Calculus 4 60  
2 Linear Algebra 4 60  
3 Elementary Number Theory 4 60  
4 Combinatorial Mathematics 4 60  
5 Probability in the Real World 4 60  
6 Introduction to Mathematical Physics 3 45  
7 Mathematical Foundations of Information Safety 4 60  

International Semester on Physics


--Spring 2017- For students majored inPhysics or other relevant subjects

The semester consists of Peking travel two times, Chinese factory visit and Economic Development Zone’s visit. All of these activities supply free transportation and guides.

No. Course Name Credit Points Total Credit Hours Credit hours for experiment
1 UniversityPhysics 4 60 20
2 Electromagnetism 4 60 10
3 QuantumMechanics 4 60  
4 IntroductiontoSolid State Physics 2 30  
5 Semiconductor Physics 2 30  
6 Classical Mechanics 3 45  
7 Laser Science and Technology 4 60 10

Comments are closed.