numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia częściowe na Tajwanie

Informujemy studentów wszystkich wydziałów PK (z wyjątkiem Wydziału Architektury) o możliwości wyjazdu na studia częściowe do National Chung Hsing University (NCHU) (semestr letni roku akademickiego 2017-2018, brak dofinansowania, wszelkie koszty pokrywa student, semestr w NCHU trwa od lutego do czerwca 2018 r.). Zainteresowane osoby są proszone o złożenie w terminie do 15 września 2017 r. następujących dokumentów do selekcji na poziomie uczelnianym:

  1. Wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora wymian lub Dziekana macierzystego Wydziału (na piśmie)
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (wydruk z wirtualnego dziekanatu)
  3. Podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44),
  4. Potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, a w przypadku braku posiadania takiego certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku).

Studenci PK zakwalifikowani na wyjazd do National Chung Hsing University są zwolnieni z opłat za czesne w tamtejszej uczelni. Dodatkowo mogą otrzymać miesięczne stypendium w wysokości NT$ 3000 - 6000 (US$ 100 - 200) przyznawane przez NCHU na podstawie kwalifikacji posiadanych przez studenta.

Dokumenty należy złożyć do 15 września 2017 r. Dziale Współpracy Międzynarodowej – budynek WIiTCH – wejście od ul. Szlak (naprzeciwko adresu ul. Szlak 57); godziny przyjmowania studentów - 10.00 -13.00.

Comments are closed.