numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowej to jednostka administracji centralnej Politechniki Krakowskiej podlegająca Prorektorowi ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzemu Zającowi, prof. PK. Celem działań tego Działu jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej i zaznaczenie obecności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na edukacyjnej mapie świata. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej starają się to osiągnąć poprzez koordynację i rozwijanie istniejącej współpracy z uczelniami zagranicznymi, udział w branżowych targach międzynarodowych, obsługę pracowników, kandydatów i studentów, a także monitorowanie bieżącej współpracy międzynarodowej na PK.

Comments are closed.