numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Praktyki Vulcanus in Japan

Zachęcamy do ubiegania się o praktyki w Japonii w ramach programu Vulcanus in Japan.

Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1.900.000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej.

Praktyka realizowana w okresie od końca sierpnia 2018 r. do początku września 2019 r. obejmuje:
•    tygodniowe seminarium na temat Japonii;
•    4 - miesięczny intensywny kurs języka japońskiego;
•    8 - miesięczną praktykę w jednej z japońskich firm.

Wymagania wobec kandydatów do programu Vulcanus in Japan:
•    obywatelstwo kraju UE;
•   status studenta przynajmniej 4-go roku studiów na kierunkach inżynieryjnych i nauk przyrodniczych (informatyka, mechanika, chemia, biotechnologia, elektryka, fizyka, telekomunikacja, inżynieria jądrowa, materiały metaliczne, ceramika, systemy produkcyjne, itp);
•    bardzo dobre wyniki w nauce;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Stypendium obejmuje:
•    pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w Japonii;
•    bezpłatny kurs języka japońskiego;
•    bezpłatny udział w seminarium nt. Japonii;
•    bezpłatne zakwaterowanie.

Studenci zainteresowani udziałem w programie powinni w terminie do 17 stycznia 2018 r. złożyć w DWM następujące dokumenty: 
1.    Formularz Aplikacyjny,
2.    CV,
3.    List motywacyjny,
4.    List rekomendacyjny,
5.    Transcript of records/University grades w j. angielskim potwierdzony przez Dziekanat,
6.    System oceniania na PK,
7.    Zaświadczenie o wpisie na semestr zimowy oraz informacja o dostarczeniu wpisu na semestr letni po jego rozpoczęciu,
8.    Zaświadczenie lekarskie w j. angielskim,
9.    Kopia wszystkich wymienionych wyżej dokumentów.

Składane dokumenty muszą być wypełnione w j. angielskim (jeśli oryginały dokumentów 4, 5, 6, 7 lub 8 są w j. polskim, niezbędne jest tłumaczenie tłumacza przysięgłego oraz załączenie oryginału wraz z tłumaczeniem).

Szczegółowe informacje dotyczące programu Vulcanus in Japan są dostępne na stronie http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Comments are closed.