numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Wydział Inżynierii Lądowej www


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej to jeden z największych wydziałów w Polsce kształcących przyszłych inżynierów budownictwa w specjalnościach m.in. konstrukcji budowlanych i inżynierskich, dróg, ulic i autostrad, dróg kolejowych, teorii konstrukcji inżynierskich, mostów, budowli podziemnych, technologii i organizacji budownictwa. WIL  jest prekursorem  w  zakresie realizacji  studiów dyplomowych w języku angielskim.

Kursy - oferta na rok akademicki 2016/2017


Warunkiem otwarcia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kursów prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus  dr inż. Dorotą Jasińską (djasinska@pk.edu.pl).

 

SEMESTR ZIMOWY


Information Technology

Introduction to Civil Engineering

Ecology

Applied Mathematics and Numerical Methods

Descriptive Geometry

Computer Graphics for Engineers

Geodesy

Building Materials

Technology of Concrete

Strength of Materials

Timber Structures

Industrial Structures

Foundations

Concrete Structures

Metal Structures

Energy-efficient Building Systems

Economics and Project Management

Cost Estimation

Company Management and Basics of Law

Introduction to Transportation Planning

Road Design

Rail Roads

Theoretical Mechanics (continuation)

Structural Mechanics  (continuation)

Fundamentals of Civil Engineering  (continuation)

SEMESTR LETNI

Concrete Structures (continuation)

Metal Structures (continuation)

Road Design (continuation)

Building Materials (continuation)

Strength of Materials (continuation)

Geology

Theoretical Mechanics

Computational Methods

Technical Drawing

Structural Mechanics

Fundamentals of Civil Engineering

Masonry Structures

Architecture and Urban Design

Soil Mechanics

Prestressed and Precast Concrete Structures

Bridge Structures

Building Installations and Municipal Systems

Physics of Building Structures

Hydraulics and Hydrology

Hydraulic Engineering

Construction Supervision, Occupational Safety and Health

Technology of Construction Works

Road Surfaces and Technology of Road Construction

Fire Safety Measures in Civil Engineering

Studenci studiów magisterskich mogą dodatkowo wybierać kursy ze strony http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=1914 z zaznaczeniem że semestry I i III to semestry letnie, a semestr II to semestr zimowy.