numer telefonu:

4812 628 30 44

4812 628 20 09

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
Cel: uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
Czas trwania stypendium: od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych
Wysokość stypendium: 950euro + ryczałt na podróż
Termin złożenia dokumentów: 1 grudnia 2018r.
Lista letnich kursów językowych: www.daad.de/hsk-kursliste
Kontakt: anna.sowinska@daad.pl

 

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Cel: dotacje umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni.
Czas trwania podróży: od 7 do 12 dni
Wysokość dotacji: 50euro na dzień podróży dla każdego uczestnika
Termin złożenia dokumentów: do 1 listopada na podróże od 1 marca, do 1 lutego na podróże od 1 czerwca oraz do 1 maja na podróże od 1 września.
Kontakt: anna.sowinska@daad.pl

 

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Cel: stypendia umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub studiów podyplomowych i uzyskanie tytułu magistra lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.
Czas trwania stypendium: w zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (min 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2019.
Wysokość stypendium: 850euro miesięcznie
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018r.
Kontakt: lukasz.wolosz@daad.pl

 

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych
Cel: stypendia umożliwiają realizację pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni, pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Czas trwania stypendium: jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2019.
Wysokość stypendium: 850euro miesięcznie
Termin złożenia dokumentów: 30 września 2018 (architektura), 30 listopada 2018 (wzornictwo)
Kontakt: lukasz.wolosz@daad.pl