numer telefonu:

4812 628 30 44

4812 628 20 09

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel: stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym
Czas trwania stypendium: od 1 do 3 miesięcy
Wysokość stypendium: 2000euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci)/2150euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019), 30 kwietnia 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020)
Kontakt: anna.sowinska@daad.pl

 

Bilateralna wymiana naukowców
Cel: w celu wzmocnienia stosunków międzynarodowych i współpracy naukowej między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami DAAD przyznaje stypendia skierowane do naukowców polskich uczelni instytutów badawczych. Finansowanie pobytu w Niemczech możliwe jest pod warunkiem równoczesnej aplikacji niemieckiego naukowca o pobyt badawczy w Polsce
Czas trwania stypendium: 2000euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci)/2150euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019), 30 kwietnia (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020)
Kontakt: anna.sowinska@daad.pl

 

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Cel: stipendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum fur Luft – und Raumfahrt
Czas trwania stypendium: od 1 do 3 miesięcy
Wysokość stypendium: świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata
Szczegółowe informacje: www.daad.de/dlr ; www.daad.pl

 

Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
Cel: wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec
Czas trwania projektu: projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020r.
Wysokość stypendium i zasady finansowania: maksymalnie wysokość finansowania projektu ze strony NAWA wynosi 20.000PLN. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, a strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowców z kraju partnerskiego i vice versa. Finansowanie nie obejmuje kosztów prowadzenia badań.
Termin złożenia wniosków: czerwiec 2019
Kontakt: Magdalena Kachnowicz – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Pion Programów dla Naukowców, magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl