numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

Cel: stypendia mające na celu pomoc w podtrzymaniu kontaktów, skierowane są do byłych stypendtystów DAAD, którzy przebywali na stypendium DAAD ponad 6 miesięcy oraz byłych stypendystów rządowych, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD. Mają one umożliwić przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.
Czas trwania stypendium: od 1 do 3 miesięcy
Wysokość stypendium: 2000euro miesięcznie (absolwenci, naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci)/2150euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Wysokość stypendium dla kandydatów nie pracujących naukowo ustala jest w zależności od kwalifikacji.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019), 30 kwietnia 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020)
Kontakt: anna.sowinska@daad.pl