numer telefonu:

4812 628 30 44

4812 628 20 09

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

DAAD – stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
Cel: stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce lub już go ukończyli, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 1 do 6 miesięcy
Wysokość stypendium: 850euro miesięcznie absolwenci/1200euro miesięcznie doktoranci, doktorzy
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2019 do 30.11.2019), 30 kwietnia 2019 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2019 do 31.05.2020)
Kontakt: lukasz.wolosz@daad.pl

 

Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
Cel: stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 7 do 10 miesięcy. Początek stypendium od 1 października 2019
Wysokość stypendium: 850euro miesięcznie absolwenci/1200euro miesięcznie doktoranci
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2018
Kontakt: lukasz.wolosz@daad.pl
 

Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej
Cel: program skierowany jest do doktorantów, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce we współpracy z niemieckim opiekunem naukowym
Czas trwania stypendium: do 2 lat. Początek stypendium od 1 października 2019
Wysokość stypendium: 1200euro miesięcznie + dodatek do kosztów podróży i pobytu dla opiekunów naukowych z Polski i Niemiec
Termin złożenia dokumentów:  15 listopada 2018
Kontakt: lukasz.wolosz@daad.pl

 

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Cel: stipendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum fur Luft – und Raumfahrt
Czas trwania stypendium: doktoranci: do 3 lat. Postdocs: od 6 do 24 miesięcy
Wysokość stypendium: świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata
Szczegółowe informacje: www.daad.de/leibniz ; www.daad.pl

 

Leibniz –DAAD Research Fellowships
Cel: stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Wspólnoty Naukowej im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza
Czas trwania stypendium: 12 miesięcy
Wysokość stypendium: 2000euro miesięcznie
Szczegółowe informacje: www.daad.de/leibniz ; www.daad.pl

 

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
Cel: zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec oraz 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni
Wysokość stypendium: zatrudnienie na niemieckiej uczelni; wynagrodzenie zgodnie ze stawką dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni. Dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą.
Szczegółowe informacje: www.daad.de/prime ; www.daad.pl