numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Events

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, państwowa uczelnia akademicka z ponad 70-letnią tradycją (założona w 1945r.). Patronem Uczelni jest Tadeusz Kościuszko - polski i amerykański bohater narodowy, ale też znakomity inżynier, twórca - między innymi - fortyfikacji na terenie Krakowa oraz twierdzy West Point w Stanach Zjednoczonych. Misją Politechniki Krakowskiej jest poszanowanie tradycji, dokonań poprzedników, rzetelność w udostępnianiu i upowszechnianiu wiedzy, otwartość na nowe idee.

Politechnika Krakowska to 7 wydziałów z 22 kierunkami o wielu specjalnościach, studiuje na niej blisko 16000 studentów na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, doktoranckich oraz podyplomowych, o których wykształcenie dba blisko 1000 nauczycieli akademickich. Uczelnia to także znakomicie zaopatrzona w zbiory drukowane i elektroniczne Biblioteka PK, międzywydziałowe jednostki naukowo-dydaktyczne, galerie sztuki, kluby studenckie, chór, a także organizacje studenckie. Podpisane z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie umowy dwustronne i udział w edukacyjnych programach unijnych owocują wspólnymi badaniami naukowymi, wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także możliwością uzyskania dodatkowych certyfikatów i dyplomów. Rozwijana jest również współpraca z przemysłem, a na uczelni działa Centrum Transferu Technologii. Z inicjatywy uczelni w 1997 r. została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna - Krakowski Park Technologiczny, która stała się platformą łączącą krakowskie środowisko naukowe z nowoczesnym przemysłem.


Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowej to jednostka administracji centralnej Politechniki Krakowskiej podlegająca Prorektorowi ds. Kształcenia dr hab. inż. Jerzemu Zającowi, prof. PK. Celem działań tego Działu jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej i zaznaczenie obecności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na edukacyjnej mapie świata. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej starają się to osiągnąć poprzez koordynację i rozwijanie istniejącej współpracy z uczelniami zagranicznymi, udział…
Read more

Wydziały Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska to 7 wydziałów z 28 kierunkami o wielu specjalnościach: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Środowiska.
Read more